Säkerhets-SM

Månadens problem - December 2021

Tomten kommer tidigt och har redan gett dig LFI på en debian-server, men kan du lokalisera flaggan? Länk.

Hint
1. Utmaningen är endast LFI, dvs ingen exploatering behövs 2. Flaggan finns i en fil på en plats som inte går att gissa sig till 3. Du behöver inte gå via /proc eller liknande 4. Att servern kör Debian har viss signifikans. 5. Hur skulle du lokalisera filen, om det var på din dator?
kodsport