Säkerhets-SM

Månadens problem - Februari och Mars 2020

Hidden in plain sight. Detta är samma som affischproblemet för Säkerhets-SM 2020.

Detta kommer vara månadens problem för både februari och mars. Detta innebär att två biobiljetter kommer lottas bland de första 40 personerna som löser uppgiften.

challenge
kodsport