Säkerhets-SM

Månadens problem - Februari och Mars 2022

Nu har någon varit och kladdat på svinstian, men vad är det egentligen de har skrivit?

challenge

Detta månadens problem är samma som årets affischproblem för Säkerhets-SM. Detta betyder att uppgiften kommer att dyka upp på kvalet. Så om du löser den nu så har du redan samlat några poäng! Men detta är också ett månadens problem, vilket betyder att om du löser problemet och skickar in det på monthly.sakerhetssm.se innan kvalet slutar så kommer du att ha en chans att vinna en av de två biobiljetter som lottas ut under avslutningsstreamen för kvalet.

kodsport