Säkerhets-SM

Månadens problem - Juni 2021

Länk.

Hint

PHP är ett väldigt speciellt språk där vissa tecken kan ha väldigt speciella beteenden

kodsport