Säkerhets-SM

Månadens problem - September 2020

Vi lyckades avlyssna ett meddelande från fienden, men det verkar krypterat. Något verkar borttaget också. Kan du hjälpa oss att förstå meddelandet? Här är meddelandet.

OBS: sätt SSM{...} runt flaggan innan du skickar in den.

Hint 1adfgvx
Hint 2len(tk) == 6
kodsport